Invent

Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu – 10.12.2014


Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu konané dne 10. 12. 2014

Schůzi zahájil v 19.00 hod předseda správní rady Podolského nadačního fondu Mgr. Jan Rupp.

Přitomní členové správní rady :
Ivana Klevarová, Ing. Radek Hůrka

Program schůze správní rady fondu :
1. Pověření zapisovatele
2. Usnášení schopnost správní rady
3. Projednání žádostí o nadační příspěvky
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh schůze:

1. Zápisem byla pověřena paní Ivana Klevarová

2. Přítomní byli 3 členové správní rady. Tato tedy byla usnášeníschopná

3. PNF evidoval k 10. 12. 2014 celkem 1 žádost o podporu projektu. Přítomní zaujali k této žádosti následující stanovisko:
3a)

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Podolí
Zástoupený: Jaromírem Čandrlou
Adresu trvalého bydliště/sídla: Podolí
IČO: 65264797
Zástupce pro smluvní jednání: Jaromír Čandrla
Ć. účtu 197738729

Název projektu: Přehlídka dechových kapel – připomenutí 777.let od založení obce Podolí (15. 6. 2014)

Stanovsko PNF: Žádost svým charakterem vyhovuje účelu fondu. I přesto, že žadatel poslal žádost až po akci a nedoložil veškeré doklady o výdajích, rozhodla se Správní rada fondu podpořit akci žádost částkou 7 000 Kč.

3b) Vzhledem k okolnostem, kdy Správní rada pokrátila žádost o podporu Svatomartinského průvodu (žadatel CRA Bublinka), rozdoli se přítomní členové tuto akci dodatečně podpořit částkou 2 700 Kč.

4. Diskuse

5. Závěr
Předseda správní rady poděkoval za účast i spolupráci a ve 20.00 hod schůzi ukončil.

V Podolí dne 10. 12. 2014

Zápis provedla: Klevarová Ivana Podpis předsedajícího: Mgr. Jan Rupp
Správnost zápisu ověřil: Ing. Radek Hůrka

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru