Invent

O nás


Posláním a účelem Podolského nadačního fondu je především podpora kulturních, sportovních, společenských a spolkových neziskových aktivit v katastru obce Podolí. Záměrem není suplovat aktivity obce, ale vypomáhat tam, kde obecní prostředky nestačí. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky.

Fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložce č. 367 , dne 22. září 2011. Identifikační číslo fondu je 29294037

 

Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku

Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku

Rozhodnutí správní rady obsahuje:

Ke stažení:

 

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru