Invent

Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu


Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu konané dne 26.7.2012

Schůzi zahájil v 20.00 hod předseda správní rady Podolského nadačního fondu Mg. Jan Rupp.

Přitomní členové správní rady :
Ivana Klevarová

Omlouven: Ing. Radek Hůrka

Program schůze správní rady fondu :
1. Pověření zapisovatele
2. Usnášení schopnost správní rady
3. Projednání žádostí o nadační příspěvky
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh schůze:

1. Zápisem byla pověřena paní Ivana Klevarová

2. Přítomní byli 2 členové správní rady. Tato tedy byla usnášeníschopná

3. PNF evidoval k 26. 7. 2012 celkem 2 žádosti o podporu projektu. Přítomní zaujali k jednotlivým žádostem tato stanoviska:
3a)
Žadatel: TJ SOKOL Podolí, zastoupený Jiří Sýkora – předseda
Žadatel: SK Podolí, zastoupený Jiří Sýkora – předseda
Název projektů: Letní kamp mládeže
Stanovsko PNF: Žádost ani po opakovaném vrácení k přepracování nebyla doplněna o nezbytné údaje, kterými jsou předpokládané příjmy akce. Byly uvedeny pouze výdajové položky. Nebyl však znám předpokládaný počet účastníků a jejich výše příspěvku na akci.
U akce tedy není jasné, zdali je ztrátová, nebo zisková.
Žádost nebyla podpořena.

3b) Žadatel: KULTURNÍ SPOLEK PODOLÁK, o.s., zastoupený Miroslavem Pražákem
Název projektů: Obnova kulturní tradice konání babských hodů v obci Podolí
Stanovisko PNF: Žádost svým obsahem i zpracováním naprosto vyhovuje účelu zřízeného PNF, jasně deklaruje celkový rozpočet akce, předpokládané příjmy i výdajové položky ze kterých vyplývá předpokládaná ztrátovost projektu. Je jasně definována cíl projektu, cílová skupina, přínos pro obec, publicita.
Žádost byla podpořena v plné výši částkou 6 000 Kč.

4. Diskuse

V diskusi byla řešena možnost úpravy www. stránek. Dále byly vyrobeny reklamní bannery s logem a www. adresou fondu pro prezentaci na podpořených akcích.

5. Závěr
Předseda správní rady poděkoval za účast i spolupráci a ve 21.00 hod schůzi ukončil.

V Podolí dne 26. 7. 2012

Zápis provedla: Klevarová Ivana Podpis předsedajícího: Mgr. Jan Rupp
Správnost zápisu ověřil: Jan Rupp

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru