Invent

Jak žádat o podporu


V případě, že připravujete některou z akcí, která je v souladu s účelem a posláním fondu, můžete poslat vyplněnou žádost o podporu projektu na adresu fondu. Doručené žádosti budou posuzovány v kvartálních intervalech, přičemž Správní rada fondu rozhodne v souladu se stanovami, zda bude projekt plně podpořen, částečně podpořen, vrácen k dopracování, nebo zamítnut.

O výsledku tohoto rozhodnutí Vás budeme informovat.

Ke stažení:

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru